Sejladsen gennemføres i år

Hej alle deltager og tidligere deltager i sejladsen 100 mil i Fjorden

 
Arrangørgruppen bag 100 mil i Fjorden har i går tirsdag den 19. maj afholdt møde omkring, hvorvidt sejladsen kan afvikles og under hvilke forhold.
 
Gruppen har bestemt, at årets sejlads BLIVER GENNEMFØRT og vil blive afholdt den 19. juni som hele tiden har været planlagt.
 
Hvordan vil sejladsen så bliver gennemført?
Vi følger selvfølgelig det gældende regelsæt som myndighederne til enhver tid udstikker og har lovgivet omkring, og samtidig følges også de retningslinjer, som Dansk Sejlunion anbefaler sejlklubberne skal følge i forbindelse med afholdelse af kapsejladser.
 
Dansk Sejlunion anbefaler pt. pr. dags dato følgende:
  • Klubhuset kan ikke åbnes for sociale arrangementer.
    • Dette gør, at vi for nuværende ikke kan afholde det sociale arrangement i forbindelse med sejladsen, men håber selvfølgelig dette bliver muligt, når der kommer en udmelding omkring forsamlingsforbuddet fra myndighederne næste gang de melder noget ud.
  • Retningslinjerne for antal sejlere i bådene er ændret så det overlades nu helt til sejlerne selv at vurdere, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefaling om at holder mindst 1 meters afstand (2 meter for aktiviteter i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse) kan overholdes.
  • Omkring forsamlingsforbuddet i forhold til grupper af 10 personer, så anbefales det at være særdeles omhyggelige med inddeling af deltagerne i tydeligt selvstændige grupper, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 10 personer. Dansk Sejlunion vurderer, at dette kan håndteres ved at betragte den enkelte start som en sådan gruppe.
    • Dette vil 100 mil i Fjorden gøre ved at opdele starterne i grupper af max 5 både, som starter med 15 minutters mellemrum. Dette gør at nogle af starterne vil blive delt i 2 eller flere grupper. Mere herom senere når der kommer en udmelding fra myndighederne omkring forsamlingsforbuddet.
Hvis det ender med, at vi ikke kan afholde det sociale arrangement med spisning efter sejladsen, vil deltagergebyret selvfølgelig komme til at afspejle dette.
 
Arrangørgruppen og Struer Sejlklub glæder os meget til at modtage jer til årets sejlads 100 mil i Fjorden.
 
Har du ikke fået dig tilmeldt endnu, så kan du sagtens nå det endnu – du tilmelder dig som vanligt på hjemmesiden www.100milifjorden.dk
 
Ha’ en fortsat god dag
 
Hilsen arrangørgruppen 100 mil i Fjorden