100 mil i fjorden

Vil du prøve? Kan du gennemføre? Prøv det før naboen!

”100 mil i Fjorden” giver dig hermed udfordringen og muligheden for at prøve det

I noget af det bedste sejlervand i Danmark vil vi prøve at udfordre alle danske og udenlandske sejlere til en sejlads på knap 100 sømil i den nordvestlige del af Limfjorden.

Sejladsen starter og slutter i Struer og går under den flotte Sallingsundbro hele 2 gange, op langs østkysten af Mors til Feggeklit og over til Løgstør Rende og ned langs vestkysten af Himmerland forbi Ertebølle og rundt om Rotholm ved Hvalpsund og ind gennem Fur Sund og sydpå langs Salling helt til den nyanlagte Handbjerg Marine inden den sidste sløjfe tilbage til Struer Havn.

Starten går fredag den 21. juni kl 13.00 med første start med forventet ankomst tilbage til Struer lørdag formiddag for de første både.

Sikkerheden vil være i top og Marinehjemmeværnet vil overvåge sejladsen, ligesom sejladsen kan følges af interesserede i samarbejde med Keep Sailing.

Deltagergebyret for sejladsen er kr. 600,00 for singlehanded og kr. 1.200,00 for doublehanded.

Deltagergebyret dækker udover startgebyr, også finisher polo-shirt, morgenmad fredag, frokost fredag og festmenuen lørdag aften for skipperen, samt besætningsmedlem ved doublehanded sejlads.

Se mere om sejladsen og stævnet på www.100milifjorden.dk.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Otto G. Jensen på mail info@100milifjorden.net